Werkbezoek Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan de RUD’s in IJsselland en Twente

Janny Schoemaker 08-06-2017

Op vrijdag 2 juni heeft een delegatie van het Ministerie van I&M een bezoek gebracht aan onze RUD’s in IJsselland en Twente. Dit in het kader van werkbezoeken aan alle omgevingsdiensten in Nederland.

De delegatie bestond uit de heer Peter Torbijn, Directeur Veiligheid & Risico’s; de heer Martin Machgielsen, Projectleider AMvB VTH en mevrouw Marijke Ingenbleek, lid programmadirectie Eenvoudig Beter.

Voor beide RUD’s betekende het bezoek van de vertegenwoordigers van het Ministerie veel. Er is tijd genomen om met elkaar te spreken over de wet VTH, de stand van zaken van de Omgevingswet, over de BRZO-samenwerking en daarnaast over de oprichting van de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente als Gemeenschappelijke Regeling. Ervaringen van andere omgevingsdiensten werden gedeeld en het belang van “goede producten” en “zorgen voor integraliteit” werden als tip meegegeven.

‘s Ochtends spraken de heer Torbijn en zijn medewerkers in IJsselland ook over de integratie van informatiesystemen en in dit verband over de activiteiten die in het kader van ketentoezicht worden ontwikkeld. Een onderwerp waarbij met de juiste gegevens een beter naleefgedrag kan worden bereikt.

’s Middags schoof de delegatie aan in Twente, waarin een aantal Twentse thema’s zoals asbest, afvalbranden en de definiëring van het Basistakenpakket conform het nieuwe Besluit Omgevingsrecht (Bor) werden besproken.

Voor alle partijen bleken de bezoeken erg nuttig, plezierig, maar ook vruchtbaar te zijn. Het zou goed zijn om elkaar vaker te spreken!